Szerkezetátalakítási tervek

A szőlőültetvények szerkezetátalakításához és átállításához a 2017/2018–2019/2020 borpiaci években igényelhető támogatásról 1/2018. (II. 1.) FM rendelet 7. § (1) b) pontjában jelzett benyújtási időszakban, azaz 2018. november 2. és 30. közötti benyújtási időszakban az egyéni terveket már az új szerkezetátalakítási terveknek megfelelően kell elkészíteni és benyújtani, amelyek hivatalos közzététele a Kincstár 43/2018. (IX. 10.) sz. Közleményében történt meg. Ezzel az egyéni tervek elkészítésénél korábban irányadó borvidéki tervek helyébe a 2018. novemberi benyújtási időszaktól az új, az egyes földrajzi árujelzőkhöz kapcsolódó szerkezetátalakítási tervek léptek.

Szerkezetátalakítási terv: a szőlőültetvények szerkezetátalakításának és átállításának támogatásához kapcsolódó terv, amely előírja azokat a követelményeket, amelyek betartásával jobb minőségű termés biztosítható. A szerkezetátalakítási tervek az úgynevezett termékleírásoknak megfelelően földrajzi árujelzőkként kerültek kialakításra, tartalmazzák az ajánlott fajtákat, valamint  az ajánlott fajták esetében engedélyezett művelési módokat. A támogatás intenzitása a helyszíni szemle alapján igazolt költségtételek alapján: a földrajzi árujelző (OEM vagy OFJ) szerkezetátalakítási tervnek való megfelelés esetén a költségátalányok 50%-a,amennyiben az egyéni terv egyetlen szerkezetátalakítási tervnek sem felel meg a költségátalány 40%-a. Fontos megemlíteni, szerkezetátalakítási tervben feltüntetett fajta és művelési módon kívül  meg kell felelnie az ültetvénynek, az  adott  földrajzi árujelző szerinti földrajzi elhelyezkedésnek is. Vagyis abban az esetben vehető figyelembe egy szerkezetátalakítási tervnek való megfelelés, amennyiben az azonos nevű termékleírásban felsorolt körülhatárolt területek között szerepel a művelettel érintett ültetvény.  Ebből adódóan egy település, akár több árujelző körülhatárolt területei között is szerepelhet. Például: Kiskőrösre az elhelyezkedés szempontjából vonatkozhat: Kunság OEM, Duna OEM, Duna-Tisza közi OFJ.

Tovább> https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/kozlemenyek/-/kozlemeny/43-2018-ix-10-szamu-kincstar-kozlemeny linkről.