Az amerikai szőlőkabóca (Scaphoideus titanus) elleni védekezés támogatása

Megjelent a 4/2019. (II. 1.) számú Kincstár Közlemény a szőlőültetvényeken megvalósuló növényegészségügyi védekezés támogatásáról szóló 9/2016. (II. 15.) FM rendelet szerinti támogatás igényléséről és a 2019. évi „Támogatási kérelem” nyomtatvány közzétételéről.

A támogatás a fitoplazma fertőzést terjesztő amerikai szőlőkabóca (Scaphoideus titanus) elleni védekezésre a tárgyévre vonatkozóan engedélyezett, a NÉBIH által működtetett növényvédőszerek adatbázisában szereplő rovarölőszerre vehető igénybe.

A támogatás mértéke a kijuttatott növényvédőszer vételárának 75%-a, illetve a gépi bérmunka-szolgáltatás ellenértékének 75%-a.

A támogatás összege maximum 12 000 forint hektáronként, azzal, hogy a nem körülhatárolt területen található borszőlő, csemegeszőlő és kísérleti szőlő ültetvény, valamint a NÉBIH által standard kategóriájúként elismert és nyilvántartásba vett nemes és alany szaporító alapanyag esetén kérelmenként maximum 240 000 forint.

A közlemény elérhető a https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/kozlemenyek/-/kozlemeny/4-2019-ii-1-szamu-kincstar-kozlemeny linkről. A növényvédőszerek adatbázisa a https://novenyvedoszer.nebih.gov.hu/Engedelykereso/kereso linken olvasható.

Határidők:

- Támogatási kérelem benyújtási időszaka: március 1. és március 31.

- Védekezési időszak: a tárgyév május 1-től július 31-ig terjedő időszaka.

- Kifizetési kérelem benyújtási határideje augusztus 15.