Szőlőtelepítés - szerkezetátalakítás

 

A Magyar Államkincstár 9/2019 (II. 26.) számú közleménye alapján a 2018/2019-es borpiaci évben 2019. április 1. és június 17. között nyújtható be kifizetési kérelem a borszőlőültetvények megvalósított szerkezetátalakítási támogatására. Kifizetési kérelmet kizárólag az nyújthat be, aki a Kincstár által jóváhagyott egyéni tervvel rendelkezik. A kifizetési kérelem legkésőbb az egyéni tervben szereplő tevékenység végrehajtását követő borpiaci évben nyújtható be.

A Vidékfejlesztési Program keretén belül támogatható új borszőlőültetvény telepítése is. A legkisebb támogatható táblaméret 0,25 hektár, a támogatás az ültetvény művelésmódjának megfelelő támrendszer kialakítására is vonatkozik. Az igényelhető, vissza nem térítendő támogatás összege egyéni projekt esetén maximum 75 millió forint, kollektív projekt esetén maximum 150 millió forint. A támogatás maximális mértéke: 40-70 százalék. A következő bírálati szakaszhatár: 2019. június 14.

A borszőlő telepítésére és kivágására vonatkozó szabályokról szóló 9/2017. (III. 6.) FM rendelet szerint új telepítési engedély iránti kérelmet minden év április 1. és április 30. között lehet benyújtani az illetékes hegybíróhoz. A kérelemhez mellékelni kell a talajvédelmi terv jóváhagyásáról szóló jogerős határozat másolatát, kivéve, ha a telepítés ugyanazon a földrészleten, azonos nagyságú borszőlővel valósul meg.