Változások a környezetvédelmi termékdíjas szabályozásban, különös tekintettel a borászatokra

  • Nyomtatás

2012. január 1-jétől új törvény szabályozza a gazdálkodók környezetvédelmi termékdíjjal kapcsolatos tevékenységét, amely alapvetően érinti a magyar borászatokat is. Ezek közül a legfontosabb változásokra és összefüggésekre hívnánk fel a figyelmüket.


Változások a környezetvédelmi termékdíjas szabályozásban, különös tekintettel a borászatokra

2012. január 1-jétől új törvény szabályozza a gazdálkodók környezetvédelmi termékdíjjal kapcsolatos tevékenységét, amely alapvetően érinti a magyar borászatokat is. Ezek közül a legfontosabb változásokra és összefüggésekre hívnánk fel a figyelmüket.

  1. Hasznosítást koordináló szervezetek megszűnése

Az egyik leglényegesebb változás, hogy a jövőben megszűnnek a hasznosítást koordináló szervezetek, ezért minden gazdálkodónak környezetvédelmi termékdíjat kell fizetnie a költségvetésnek, amely nem „váltható meg” hasznosítási díjjal. A kiadások kalkulálásánál számításba kell venni, hogy a csomagolószerek termékdíj mértéke megnövekedett. A változásokat a mellékelt táblázat szemlélteti.*

  1. Változik a csomagolószerek után fizetésre kötelezettek köre

Alapvető változás az is, hogy a jövőben általános szabályként nem a csomagolási tevékenységet végzők /borászatok/ fizetik a termékdíjat, hanem a csomagolószerek /üveg, címke, raklap, fólia stb./ első belföldi forgalomba hozója. Ez azt jelenti, hogy ha egy borászat belföldi szervezettől szerzi be a csomagolószereket, akkor a jogszabály változását abból fogja látni, hogy az eladó a kiállított számláján a környezetvédelmi termékdíj összegét feltünteti, jelezve, hogy a termékdíjat ő megfizette.

Amennyiben egy borász kizárólag belföldről szerzi be a belföldre értékesített borok termeléséhez szükséges csomagolószereket, és a számlán az eladó a termékdíj megfizetéséről nyilatkozott, akkor a borásznak a jövőben a borok csomagolásával összefüggésben termékdíjjal kapcsolatos kötelezettsége nem keletkezik.

Ebben az esetben a csomagolószer eladója a csomagolószer vételárába bele fogja építeni a termékdíjat, amit ily módon hárít át a borászatra.

Figyelem! Továbbra is a borászat lesz a fizetésre kötelezett, ha csomagolószert külföldről szerzi be, és abba a hazai piacra értékesített borokat csomagolja.

  1. Marad az átalánydíj szabályozás, DE …..

Az új termékdíjas törvény továbbra is fenntartja a mezőgazdasági termelők átalánydíj fizetésére vonatkozó kedvezményét. A feltételek a korábbi évekhez képest nem változtak. Az a mezőgazdasági termelő, akinek a tárgyévet megelőző évben a nettó árbevétele legfeljebb 10 millió forint volt, egy év tekintetében 2000 Ft megfizetésével „megválthatja” a termékdíj fizetési kötelezettséget. Az a borászat, amelynek az árbevétele 10 és 50 millió forint között volt 7000 Ft átalány fizetésére köteles. A fizetési kötelezettséget 2012. évre vonatkozóan 2013. április 20-ig kell teljesíteni.

Az átalány-fizetést választó borászatnak a jogszabály által meghatározott módon nyilatkozatot kell adnia a csomagolószer(ek) első belföldi forgalomba hozójának – praktikusan a gyártónak -  amelyben jelzi, hogy átalány fizetésre jogosult. Ebben az esetben az eladó a csomagolószert termékdíj felszámítása nélkül értékesíti számára, és ezt a tényt a számlán fel is tünteti. ( Azaz nem fordulhat elő, hogy az átalány-fizetésre jogosult átalánydíjat és termékdíjat is fizet.)

Figyelem! Az átalánydíj fizetés esetén a következő fontos szabályokat kell figyelembe venni: 1. Január 1-jétől az átalány-fizetés választható, amelyet 2012. április 20-ig kell bejelenteni a NAV felé, amit a tárgyéven belül nem lehet megváltoztatni. Aki ezt a határidőt elmulasztja, a 2. pontban leírt általános szabályok szerint köteles a termékdíjjal kapcsolatos előírásokat teljesíteni.

2. Az előzőekben ismertetett nyilatkozatot csak a gyártó, külföldről származó csomagolószer esetén pedig csak az importőr felé lehet adni. Amennyiben az értékesítés több gazdasági szereplőn keresztül történik ( közbeékelődik egy vagy több közvetítő  kereskedő ), ilyen nyilatkozatot nem lehet adni.

3. Ha a borászat valótlan nyilatkozatot ad, akkor nemcsak a termékdíjat, hanem késedelmi pótlékot is.

  1. Hogyan döntsünk?

Érdemes előkalkulációt végezni. Kiindulásnak célszerű figyelembe venni, hogy a borászat az előző évi bevétele alapján a 2000 Ft-os, vagy a 7000 Ft-os átalány-sávba tartozik-e. Ezután a mellékelt táblázat alapján számolják ki, hogy ebben az évben körülbelül milyen mértékű környezetvédelmi termékdíj fizetési kötelezettségük keletkezhet. Ebbe mindenfajta csomagolószert bele kell számolni /üveg, dugó, címke, karton, raklap, ragasztószalag stb./. Ha az átalánydíj összege alacsonyabb, mint a kalkulált termékdíj, akkor érdemes az átalánydíjas megoldást választani, és a csomagolószerek beszerzése esetén nyilatkozatot adni az eladó felé.

Figyelem! Ha van olyan csomagolószer, amelyet a borászat nem annak első forgalmazójától (gyártójától ) szerez be, azaz nem adható rá nyilatkozat, azt az átalánydíj nem „fedezi”, igy a kalkuláció és az átalánydíj összevetése során többlethatásával számolni kell.

  1. A termékdíj átvállalása

Azok a borászatok, amelyek árbevétele meghaladja az 50 millió forintot az általános szabályok szerint válnak kötelezetté. Ha kizárólag belföldre értékesítenek választhatják a 2. pontban vázolt megoldást, azaz minden belföldről beszerzett csomagolószer után „hagyják”, hogy az eladó fizesse meg a termékdíjat. Ha külföldről csomagolószer beszerzésük nincsen, akkor termékdíjjal kapcsolatos kötelezettségük sincsen.

Választhatják ugyanakkor azt a megoldást is, hogy a csomagolószer belföldi eladójától átvállalják a fizetési kötelezettséget. A borászatok alapvetően két esetben vállalhatják át a termékdíjat. Az egyik ilyen jogcím, hogy csomagolási tevékenységet végeznek. Ezen a jogcímen bármely borász átvállalhatja a fizetési kötelezettséget, mivel a kiszerelés csomagolási tevékenységnek minősül. A másik jogcím a külföldre történő kiszállítás. Ennek az átvállalási jogcímnek a feltétele, hogy az átvállalt csomagolószer 60 %-át egy éven belül külföldre kiszállítsák.

Általános estben célszerű, hogy az a gazdálkodó, aki a kiszerelés után exportálja is a borait, mégis inkább a csomagolás jogcíme alapján vállalja át a termékdíj fizetési kötelezettséget és ne a külföldre történő kiszállítás okán. Ennek előnye ugyanis, hogy nem kell görcsösen figyelni a 60 %-os kiszállítást, és nincs határidő az átvállalt termékdíj elszámolására. Átvállalás esetén fizetési kötelezettség a palackozott bor belföldi forgalomba hozatalakor és saját célú felhasználásakor keletkezik, a külföldre kiszállított bor után nem.

Figyelem! Az átvállalás szerződéssel történik, amit az átvállaló /borászat/ köteles a NAV-nak bejelenteni. Átvállalás esetén termékdíjjal kapcsolatos összes kötelezettség a borászatra száll át /bejelentkezés, bevallás, befizetés, nyilvántartás/.

  1. Termékdíj visszaigénylése

Ha egy borászat környezetvédelmi termékdíjjal terhelten szerezte be a csomagolószert, és abban külföldre szállít bort, akkor a csomagolószer első belföldi forgalomba hozója által befizetett termékdíjat visszaigényelheti. A visszaigénylés feltétele az igazolt külföldi kiszállítás és a csomagolószer beszerzéséről szóló számla megfelelő – nagyon szigorú – adattartalma.

Figyelem! Ha a számla nem tartalmazza a törvény által előírt adatokat, ne igényeljék vissza a termékdíjat, mert a jogszabály a jogosulatlan visszaigénylést a visszaigényelt összeg háromszorosában megállapított bírsággal sújtja.

- X -

Egy ilyen terjedelmű cikk csak gondolatébresztéshez és alapvető információk közléséhez elegendő, ezért javasoljuk, hogy további részletek megismerése érdekében forduljanak szakemberhez.

Horváthné dr. Hinka Monika

System Controll Kft.

javasoljuk, hogy további részletek megismerése érdekében forduljanak szakemberhez.

Horváthné dr. Hinka Monika

System Controll Kft.
биткоин рынокwww.rbc.uaвеб хостинг какой выбратьможно приготовитьnotebookрецепт стейка из говядины на сковородеgunbroketкисти для макияжа какие лучше выбратьПавелко депутат