NAK Piaci és Árinformációk, 7. hét

Tovább Tovább

Amennyiben egyszerű kattintással nem indulna el a link, próbálja meg a Ctrl-gomb egyidejű lenyomásával. Az aktuális példányok a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara honlapjáról is letölthetők. A kiadványok tartalomjegyzékéből az egyes fejezetek azok címére kattintva is elérhetők.

Az amerikai szőlőkabóca (Scaphoideus titanus) elleni védekezés támogatása

Megjelent a 4/2019. (II. 1.) számú Kincstár Közlemény a szőlőültetvényeken megvalósuló növényegészségügyi védekezés támogatásáról szóló 9/2016. (II. 15.) FM rendelet szerinti támogatás igényléséről és a 2019. évi „Támogatási kérelem” nyomtatvány közzétételéről.

A támogatás a fitoplazma fertőzést terjesztő amerikai szőlőkabóca (Scaphoideus titanus) elleni védekezésre a tárgyévre vonatkozóan engedélyezett, a NÉBIH által működtetett növényvédőszerek adatbázisában szereplő rovarölőszerre vehető igénybe.

A támogatás mértéke a kijuttatott növényvédőszer vételárának 75%-a, illetve a gépi bérmunka-szolgáltatás ellenértékének 75%-a.

A támogatás összege maximum 12 000 forint hektáronként, azzal, hogy a nem körülhatárolt területen található borszőlő, csemegeszőlő és kísérleti szőlő ültetvény, valamint a NÉBIH által standard kategóriájúként elismert és nyilvántartásba vett nemes és alany szaporító alapanyag esetén kérelmenként maximum 240 000 forint.

A közlemény elérhető a https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/kozlemenyek/-/kozlemeny/4-2019-ii-1-szamu-kincstar-kozlemeny linkről. A növényvédőszerek adatbázisa a https://novenyvedoszer.nebih.gov.hu/Engedelykereso/kereso linken olvasható.

Határidők:

- Támogatási kérelem benyújtási időszaka: március 1. és március 31.

- Védekezési időszak: a tárgyév május 1-től július 31-ig terjedő időszaka.

- Kifizetési kérelem benyújtási határideje augusztus 15.

MAGYAR KEZDEMÉNYEZÉSRE SIKERÜLHET ELKERÜLNI, HOGY GYENGÉBB MINŐSÉGŰ SZŐLŐFAJTÁKBÓL IS LEHESSEN BORT KÉSZÍTENI

A Mezőgazdasági és Halászati Tanács január 28-i brüsszeli ülésén az uniós agrárminiszterek megtárgyalták a Közös Agrárpolitika (KAP) borágazatra vonatkozó javaslatait is. Az Európai Bizottság javaslata engedélyezné a borelőállítást az évtizedek óta tiltott szőlőfajtákból. Az ülésen összesen 12 tagállam támogatta a tilalom fenntartását szorgalmazó magyar nyilatkozatot. Jól jelzi a magyar kezdeményezés sikerét, hogy az azt támogató tizenkét tagállam az EU borszőlőtermesztésének több mint 90 százalékát adja. Nagy István a tárgyaláson hangsúlyozta, hogy ezeket a borelőállítás szempontjából idejétmúlt fajtákat alapos indokkal tiltották ki, amelyek nem változtak. Az ezek között szereplő Othello vagy Noah fajták alkalmasak lehetnek csemegeszőlőnek, azonban a bortermelésbe történő bevonásuk veszélyeztetheti az európai és köztük a magyar borok hosszas erőfeszítések árán elért jó hírnevét és hagyományosan magas minőségét – tette hozzá a miniszter. Nagy István elmondta, vitán felüli, hogy a KAP-nak, és ezen belül a borágazatnak is hozzá kell járulnia a környezet- és klímavédelmi célok megvalósulásához, de erre a korábban okkal betiltott fajták újraengedélyezése nem lehet a megoldás. A javaslat jóval nagyobb kárt okozna az EU-s boroknak minőségi és versenyképességi szempontból, mint amennyit javítana az ágazat fenntarthatóságán. Megfelelő egyensúlyt kell találni, ami jelen esetben a hatályos szabályok megtartása – emelte ki az agrárminiszter.

www.kormany.hu, 2019.01.29

 

 

SZŐLÉSZETI és BORÁSZATI TECHNOLÓGIAI NAP

 

A Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ Szőlészeti és Borászati Kutatóintézet Kecskeméti Kutató Állomás, a Kunsági Borvidék Hegyközségi Tanácsa, a KITE ZRt., Kwizda Agro Hungary Kft. meghívja Önt és munkatársait a 2019. február 26-án 9.30 órakor kezdődő

SZŐLÉSZETI és BORÁSZATI TECHNOLÓGIAI NAPRA

A rendezvény helyszíne: NAIK SzBKI Kecskeméti Kutató Állomás, 6000. Kecskemét, (Katonatelep), Katona Zsigmond u. 5.

PROGRAM

1. A 2018-as évjárat kihatása a szőlőtermesztésre

Előadó: Dr. Németh Krisztina tudományos főmunkatárs, NAIK SzBKI KKÁ

2. Mikrobiológiai készítmények szerepe a szőlőtermesztésben

Előadó: Klein Róbert biotermék menedzser, Kwizda Agro Hungary Kft.

3. A Pellenc szőlő technológiai újdonságai 2019-ben

Előadó: Csiha Attila szőlő ágazati vezető, KITE ZRt.

4. Hegyközségi aktualitások

Előadó: Járvás Mónika régiótitkár, Hegyközségek Nemzeti Tanácsa

5. A termelői integráció lehetőségei a Kunsági borvidéken

Előadó: Keresztes József titkár, Kunsági Borvidék Hegyközségi Tanácsa

6.  A 2018-as évjárat borászati kihívásai, problémái és sikerei, borbemutató a NAIK SzBKI KKÁfajtáiból

Előadó: Kővágó Róbert kutató-borász, NAIK SzBKI KKÁ

Részvételi szándékát kérjük, hogy 2019. február 22-éig jelezze az alábbi elérhetőségeken:

 

 

KEDVEZŐEN VÁLTOZOTT AZ ÚJ BORSZŐLŐÜLTETVÉNYEK TELEPÍTÉSÉHEZ NYÚJTOTT TÁMOGATÁS FELTÉTELRENDSZERE

 

A VP2-4.1.3.6-17 kódszámú „Borszőlőültetvény telepítés támogatása” című felhívás szövegét, illetve a kapcsolódó dokumentációt több ponton is módosította a Vidékfejlesztési Program Irányító Hatósága (IH) az elmúlt év végén. A szőlőtermelők számára talán a legfontosabb változás, hogy – a Hegyközségek Nemzeti Tanácsának kezdeményezése alapján – az új ültetvény támrendszerének kiépítésénél a továbbiakban már nem szükséges műszaki ellenőrt alkalmazni, illetve építési naplót vezetni. Az IH közleménye értelmében: „Módosultak a 3.4.1.1. (Műszaki és szakmai elvárások) fejezet III. 9. és 13., valamint a IV. 4. pontjai: Amennyiben a projekt keretében csak az ültetvényhez tartozó támrendszer építése történik, nem szükséges építésügyi hatóság által kiadott nyilatkozatot benyújtani. Az ültetvényhez tartozó támrendszer építéséhez kapcsolódóan nem szükséges az adott szakterületre jogosultsággal rendelkező műszaki ellenőr alkalmazása, valamint az építési és felmérési napló vezetése, továbbá az ültetvényhez tartozó támrendszer építéséhez kapcsolódóan az Építési Normagyűjtemény alkalmazása.”

A támogatást igénylő szőlőtermelők számára többletadminisztrációt, illetve többletköltséget jelentő előírások eltörlése mellett további előírások is módosultak.

Az IH egyértelműsítette az „Öntözésfejlesztéssel kapcsolatos elvárások” feltételrendszerét („3.4.1.1. Műszaki és szakmai elvárások” fejezet V. pontja). Kiegészült a 4.1. (Támogatást igénylők köre) fejezet is, ezáltal a módosítás értelmében a mezőgazdasági termelők tagságával működő szövetkezetek a termelői csoportra és termelői szervezetre vonatkozó szabályozás szerint is igazolhatják a jogosultsági feltételek teljesítését.

Módosult a Felhívás „5.6 Az elszámolhatóság további feltételei” című fejezetének 3. számú alpontja (az egyszeri elszámolás szabályai tekintetében), továbbá megtörténtek a támogatói intézményrendszert érintő 2018. évi változások következtében szükségessé váló pontosítások, módosítások is.

(www.hnt.hu, január 24.)