25 éve alakult a Kunsági Borvidék Hegyközségi Tanácsa

 

Az 1994. évi CII tv. alapján megindult az akkori Kiskunsági borvidékbe sorolt településeken a hegyközségek szervezése. A munka során számos kétely, aggodalom, bizonytalanság került felszínre, melyek egy részére az azóta eltelt 25 év hegyközségi munka adott választ, de némelyike ma is válaszra, megoldásra vár. A szervező munkában nagyon sok lelkes szakember, szőlőtermelő, borász vett részt, amelynek eredményeként jórészt a törvényben előírt határidőn belül megalakult a borvidéken 54 hegyközség (két hegyközség 1996 első hónapjaiban alakult meg). Ezek küldöttei 1995. december 5-én megalakították a Kiskunsági Borvidék Hegyközségi Tanácsát.

A borvidék neve időközben Kunsági borvidékre módosult.

1995 óta több település került vissza a borvidékbe. Az 1997. évi CXXI. Tv. is sorolt be a borvidékbe településeket. Itt is megalakult hegyközségek így 2005-ben 66 hegyközség alkotta a Kunsági Borvidék Hegyközségi Tanácsát. A hegyközségi törvény módosította a borvidékek területével kapcsolatos előírásokat. Több kis területű hegyközség egyesült vagy beolvadt a szomszédos hegyközségekbe, így 2020-ban 24 hegyközség alkotja a Kunsági borvidéket.

A Hegyközségi Tanács megalakulását előkészítő bizottság nagy munkát végzett. Előkészítette az alapszabályt, kialakította a testületekben történő jelölések kisebb módosításokkal ma is érvényes és jól működő rendjét és megszervezte, lebonyolította az alakuló közgyűlést. Az előkészítésben meghatározó szerepet Kovács László, aki 2005-ig a borvidék titkáraként dolgozott, továbbá Dr. Borbényi Imre, az előkészítő bizottság elnöke és Koszó János, az Alapszabály-szerkesztő Bizottság elnöke.

Az alakuló közgyűlés külön szavazással döntött szótöbbséggel a Hegyközségi Tanács székhelyéről, minősített többséggel elfogadta a közgyűlés az Alapszabályt, majd egyhangú szavazással megválasztotta az Igazgatóválasztmány 15 tagját, szótöbbséggel az Ellenőrző Bizottság tagjait. Az elnököt, alelnököt, titkárt és az Ellenőrző Bizottság elnökét ugyancsak egyhangúlag választották meg.

Az elmúlt 25 évben a borvidék elnöki tisztet

Katona István (1995-2005)

Oreskó Imre       (2005-2013)

Frittmann János  (2013-

látja el.

 

MEGJELENT A SZŐLŐÜLTETVÉNYEK SZERKEZETÁTALAKÍTÁSÁHOZ ÉS ÁTÁLLÍTÁSÁHOZ IGÉNYELHETŐ TÁMOGATÁSRÓL SZÓLÓ RENDELET

A szőlőültetvények korszerűsítését szolgáló támogatásra a 2020-2023 közötti időszakban várhatóan 34 millió eurónak megfelelő forintösszeg áll rendelkezésre.

A támogatás intenzitása a támogatható költségek 75-40 százaléka között fog változni.

tovább>

https://www.hnt.hu/megjelent-a-szoloultetvenyek-szerkezetatalakitasahoz-es-atallitasahoz-igenyelheto-tamogatasrol-szolo-rendelet/

57/2020. (XI.13) AM rendelet

Szerkezetátalakítási tervek:

Kunsági, Duna, Duna-Tisza közi, Izsáki Aranysárfehér, Monori, Soltvadkerti

TÁJÉKOZTATÁS

 

a Hegyközségek Nemzeti Tanácsa Titkársága 2020. november 9-étől távmunkára áll át.

Az átmeneti időszakban a központi email címen és telefonszámon tudnak felvilágosítást kapni.

A hitelesített pincekönyvek és borkisérő okmányok értékesítése postai utánvétellel zavartalanul folyik.

Magasabb polcra kerültek a Soltvadkerti borok

Az Európai Bizottság jóváhagyta a magyarországi Soltvadkerti név alatt termelt borok felvételét az oltalom alatt álló eredetmegjelölések (OEM) nyilvántartásába – közölte az uniós bizottság pénteken.

A Soltvadkerti az Európai Unióban nyilvántartásba vett és oltalom alatt álló mezőgazdasági és élelmiszeripari termékek, borok és szeszes italok földrajzi jelzéseit (GI) rögzítő eAmbrosia nevű adatbázisban jelenleg található 1174 oltalom alatt álló eredetmegjelölésű borhoz csatlakozik. Az oltalom alatt álló eredetmegjelölés (OEM) azoknak a termékeknek a nevét védi, amelyek egy konkrét régióból származnak, illetve amelyeket egyedülálló, hagyományos módszerrel állítanak elő. Az OEM-ként bejegyzett nevek a legszorosabban kapcsolódnak a termék előállítási helyéhez.

tovább> https://boraszat.kormany.hu/download/e/15/82000/Soltvadkerti%20OEM.pdf

Gyászhír

Elhunyt Takács László a Kiskőrös Város Hegyközsége egykori elnöke, Végső búcsúztatására 2020. november 5-én 10 órakor került sor a Kiskőrösi Katolikus Temetőben. Nyugodjék békében.

https://www.youtube.com/watch?v=etk0U0G_AWQ