Az amerikai szőlőkabóca (Scaphoideus titanus) elleni védekezés támogatása

 

Megjelent a 25/2019. (VI. 14.) számú Kincstár Közlemény szőlőültetvényeken megvalósuló növényegészségügyi védekezés támogatásáról szóló 9/2016. (II. 15.) FM rendelet szerinti támogatás igényléséről és a 2019. évi „Kifizetési kérelem” nyomtatvány. A közlemény  az alábbi linken érhető el:

https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/kozlemenyek/-/kozlemeny/25-2019-vi-14-szamu-kincstar-kozlemeny

N0753 (szőlőtermelő), és N0754 (igénylésre felhatalmazott termelői szerveződés) jelű kifizetési kérelmet a szőlő tárgyévi növényvédőszeres kezelését követően, de legkésőbb 2019. augusztus 15-ig kell benyújtani.

A benyújtás módja és helye : Postai úton a területileg illetékes, növényvédelmi igazgatási hatáskörében eljáró megyei kormányhivatal (a továbbiakban: növényvédelmi hatóság).

A támogatásról szóló 9/2016. (II. 15.) FM rendelet következő linken érhető elhttp://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=194011.365452

 

Szőlőültetvényben engedélyezett elszámolható szerek listája NÉBIH honlapján is lekérdezhető: https://novenyvedoszer.nebih.gov.hu/Engedelykereso/kereso , de kizárólag a védekezésre meghatározott készítményekre vonatkozóan lehet benyújtani a támogatás igénylést.