TÁJÉKOZTATÁS SZŐLŐMUST, SZŐLŐMUST SŰRÍTMÉNY KISZÁLLÍTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES KÍSÉRŐOKMÁNY KIÁLLÍTÁSÁRÓL

A nem jövedéki termék borászati termék kísérőokmányt a borászati üzem helye szerint illetékes hegybírótól lehet igényelni, a HNT honlapján megtalálható kérelem nyomtatványon keresztül.

  • A kísérőokmány egy példányos, egyedi számozású.

  • További bizonylati példány a kitöltött eredeti bélyegzővel ellátott kísérőokmány másolatával készíthető. A másolati példányok az eredeti példánnyal megegyező aláírással, bélyegzőlenyomattal, dátummal válnak hitelessé.

  • Az átvett nyomtatványok felhasználásáról a felhasználó utólagosan a szállítást követő 7 napon belül, de legkésőbb 2021. november 30-ig a kiállított kísérőokmányok egy hiteles másolati példányával köteles elszámolni a hegybíró felé.

Az esetleges rontott bizonylatok esetében a hegybíró által kiállított eredeti nyomtatványt kell a hegybíró részére átadni.

tovább>