41. ORSZÁGOS BORVERSENY

 

"Az Országos Borversenyt a folyamatos szakmai fejlődés jellemzi. Szervezése nem öncélú. Kiemelt szerepe van abban, hogy a HNT valós információval bírjon a magyar borpiacról. Minden bírálat célja, hogy az elért eredmények, pontszámok visszajelzést jelentsenek a termelőknek, és inspirálja őket saját birtokuk minőségi fejlődési irányának meghatározásában." (Légli Ottó)

A Hegyközségek Nemzeti Tanácsa (HNT) az idei évben 41. alkalommal rendezi meg a legnagyobb hagyományú termelői bormustrát.

A nevezni 2022. június 15-ig lehet

A bírálatra június 28-29. között Budapesten, a Groupama Arénában kerül sor.

Tovább>

 

Megkezdődött a határszemle !

A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény előírja, hogy a termőföldet a művelési ágnak* megfelelő termeléssel kell hasznosítani, vagy megakadályozni a gyomnövények megtelepedését. A szemlén törvényben előírt hasznosítási, ideiglenes hasznosítási** és mellékhasznosítási*** kötelezettség teljesítését ellenőrzik.

A szőlőt és gyümölcsöst a művelési ágának megfelelő termeléssel kell hasznosítani. A hasznosítási kötelezettség elmulasztása földvédelmi bírság kiszabását vonja maga után. A részletes felhívás itt érhető el.

Tovább>

*művelési ág: szántó, szőlő, gyümölcsös, kert, rét, legelő (gyep), nádas vagy fásított terület van nyilvántartva, kivéve, ha a földrészlet az Erdőtörvényben meghatározott erdőnek minősül.

** mellékhasznosítás: a termőföldnek nem minősülő ingatlanon a növényzet gondozását rendszeresen el kell végezni, ha ez az ingatlan más célú hasznosításának megfelelő területfelhasználást nem akadályozza, illetőleg nem korlátozza.

*** ideiglenes hasznosítás: Ha az ingatlanügyi hatóság engedélyezte a termőföld más célú hasznosítását, a földhasználó vagy az igénybevevő köteles a termőföldet az első igénybevételig gyommentesen tartani.

 

Kunsági Borverseny

XXIV. Kunsági Borverseny

Kiskunhalas, 2022. május 5.

A borversenyre 44 termelő 244 mintával nevezett. A termékek megoszlása: fehérbor 135, rozébor 54, vörösbor 43, gyöngyözőbor 5, habzóbor 1, pezsgő 5, párlat 1

Borverseny elnöke Nyitrainé Dr. Sárdy Diána, a MATE Budai Campus igazgatója, társelnöke Frittmann János, a Kunsági Borvidék Hegyközségi Tanács elnöke. A bírálat 7 bizottságban történt, 100 pontos rendszerben. A legeredményesebb termelő a borvidék vándordíjában részsül. Az aranyérmes fehér-, rozé- és vörösborok közül kerülnek kiválasztásra azok a termékek, melyeket a borvidék nevez a Bács-Kiskun Megye Bora címre. A díjak átadására a borvidék egy később megrendezésre kerülő rendezvényén kerül sor.

A borversenyen egy nagyarany, 65 arany, 158 ezüst és 18 bronzérmes helyezés született.

A borversenyen arany és ezüst érmet nyert termékek listája olvasható itt>

 

IV. ORSZÁGOS SZŐLÉSZ – BORÁSZ KONFERENCIA

A Konferencia a gyakorlat-orientált szőlészeti és borászati ismeretek innovatív tudásátadó fóruma, a tudományos kutatások által alátámasztott, tényszerűen igazolt eljárások megosztásának és megvitatásának céljával megtartott rendezvény. A szervezők nem titkolt célja ugyanakkor az is, hogy közel hozzák egymáshoz a kutatási és oktatási műhelyek képviselőit és a termelésben dolgozókat, megteremtve a párbeszéd és a közvetlen visszacsatolás lehetőségét az ágazat különböző részterületei között. Az előadók és a korreferátumokat tartó szakemberek ezért olyan szakmai tudományos és gyakorlati eredményeket, témaköröket mutatnak be, amelyek a mindennapi munkavégzés során kézzelfogható előnyöket biztosítanak a termelés, a fejlesztések megvalósítása, vagy épp a költségmegtakarítás terén.

tovább> https://www.hnt.hu/iv-orszagos-szolesz-borasz-konferencia-2/

XXIV. Kunsági Borverseny

2022. május 6-án Kiskunhalason került megrendezésre a XXIV. Kunsági Borverseny.

A borversenyre nevezett 244 terméket hét bíráló bizottság értékelte.

A termelőnkénti eredménylista letölthető itt>

A termelők részletes eredményei letölthetők itt>