Zöldszüret - krízislepárlás

 

A támogatási kérelem 2020. június 22. és június 30. között elektronikus úton nyújtható be a Kormány által biztosított elektronikus azonosítási szolgáltatással elérhető, az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló törvényben (a továbbiakban: E-ügyintézési törvény) foglaltaknak megfelelően a Kincstárhoz, az erre a célra rendszeresített elektronikus űrlapkitöltő felületen (a továbbiakban: elektronikus űrlapkitöltő felület) keresztül, a Kincstár honlapján közzétett közleményben foglaltak szerint.

A zöldszüretet a kérelmező a teljes intézkedésbe vont területen 2020. július 1. és 2020. július 20. között köteles kézi szüreteléssel elvégezni. A zöldszüret közben levágott fürtöket az intézkedés utólagos ellenőrzésének időpontjáig az ültetvényben kell hagyni, azonban a vegetációs időszaknak megfelelő növényápolási, növényvédelmi és gyomszabályozási munkák elvégzését elsődlegesnek kell tekinteni.

A kérelmezőnek a zöldszüret elvégzésének tényét összefüggő területenként az elvégzést követően egy napon belül, de legkésőbb 2020. július 21-ig be kell jelentenie a hegybíró, valamint a Kincstár közleményében meghatározott módon a Kincstár részére.”

részletek a a Magyar Közlöny 147. számában olvashatók.

51_2020. (VI. 20.) Kincstár Közlemény zöldszüretről.pdf

Kitöltési útmutató a zöldszüret intézkedéshez kapcsolódó Támogatási kérelem elektronikus benyújtásához