2022. évi szüret - piacszervezési intézkedések

A Hegyközségek Nemzeti Tanácsa – mint a szőlő-bor ágazat szakmaközi szervezete (a továbbiakban: HNT) – a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról szóló 1308/2013/EU európai parlamenti és a tanácsi rendelet (a továbbiakban: 1308/2013/EU rendelet) 157. cikk (1) bekezdés c) pont v. alpontjában foglaltakat figyelembe véve hozta meg a 3/ESZ/2022. (07.23.) T. határozatát a 2022/2023. borpiaci évi borszőlő-felvásárláshoz kapcsolódó piacszervezési intézkedésről.

Tovább>