NAK Piaci és Árinformációk, 45. hét

Növénytermesztési Ágazatok Állattenyésztési Ágazatok

Amennyiben egyszerű kattintással nem indulna el a link, próbálja meg a Ctrl-gomb egyidejű lenyomásával. Az aktuális példányok a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara honlapjáról is letölthetők. A kiadványok tartalomjegyzékéből az egyes fejezetek azok címére kattintva is elérhetők.

Szerkezetátalakítás

Megjelent a 47/2018. számú Kincstár Közleménye a benyújtandó „egyéni terv” nyomtatvány közzétételéről. A közlemény és a hozzátartozó nyomtatványok a következő linken érhetők el: https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/hu_HU/kozlemenyek/-/kozlemeny/47-2018-x-24-szamu-kincstar-kozlemeny

 

Benyújtás : 2018. november 2. és 30. között az előírt mellékletek csatolásával együtt kizárólag postai úton a  Magyar Államkincstár Piaci és Nemzeti Támogatások Főosztálya 1476 Budapest Pf. 407. címre.

 

Kincstár pontszám alapján rangsorolja a beérkezett egyéni terveket,  az egyéni terv elbírálása 2019. március 14-ig  a  rendeletben meghatározott pontozási rendszer alapján történik. (a pontozásra nincs hatással a beérkezési sorrend).

Szerkezetátalakítási tervek

A szőlőültetvények szerkezetátalakításához és átállításához a 2017/2018–2019/2020 borpiaci években igényelhető támogatásról 1/2018. (II. 1.) FM rendelet 7. § (1) b) pontjában jelzett benyújtási időszakban, azaz 2018. november 2. és 30. közötti benyújtási időszakban az egyéni terveket már az új szerkezetátalakítási terveknek megfelelően kell elkészíteni és benyújtani, amelyek hivatalos közzététele a Kincstár 43/2018. (IX. 10.) sz. Közleményében történt meg. Ezzel az egyéni tervek elkészítésénél korábban irányadó borvidéki tervek helyébe a 2018. novemberi benyújtási időszaktól az új, az egyes földrajzi árujelzőkhöz kapcsolódó szerkezetátalakítási tervek léptek.

Szerkezetátalakítási terv: a szőlőültetvények szerkezetátalakításának és átállításának támogatásához kapcsolódó terv, amely előírja azokat a követelményeket, amelyek betartásával jobb minőségű termés biztosítható. A szerkezetátalakítási tervek az úgynevezett termékleírásoknak megfelelően földrajzi árujelzőkként kerültek kialakításra, tartalmazzák az ajánlott fajtákat, valamint  az ajánlott fajták esetében engedélyezett művelési módokat. A támogatás intenzitása a helyszíni szemle alapján igazolt költségtételek alapján: a földrajzi árujelző (OEM vagy OFJ) szerkezetátalakítási tervnek való megfelelés esetén a költségátalányok 50%-a,amennyiben az egyéni terv egyetlen szerkezetátalakítási tervnek sem felel meg a költségátalány 40%-a. Fontos megemlíteni, szerkezetátalakítási tervben feltüntetett fajta és művelési módon kívül  meg kell felelnie az ültetvénynek, az  adott  földrajzi árujelző szerinti földrajzi elhelyezkedésnek is. Vagyis abban az esetben vehető figyelembe egy szerkezetátalakítási tervnek való megfelelés, amennyiben az azonos nevű termékleírásban felsorolt körülhatárolt területek között szerepel a művelettel érintett ültetvény.  Ebből adódóan egy település, akár több árujelző körülhatárolt területei között is szerepelhet. Például: Kiskőrösre az elhelyezkedés szempontjából vonatkozhat: Kunság OEM, Duna OEM, Duna-Tisza közi OFJ.

Tovább> https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/kozlemenyek/-/kozlemeny/43-2018-ix-10-szamu-kincstar-kozlemeny linkről.

Ne hagyja az utolsó pillanatra ! HNT felhívás.

A szorgos szüreti munkák befejeztével az adatszolgáltatási kötelezettségről se feledkezzen meg !

 

Származási bizonyítványok:

 

szőlő származási bizonyítványokat a hegyközség szerint illetékes hegybírónál kell kérelmezni 2018. november 30-ig. Figyeljen arra, hogy valamennyi területére vonatkozóan adjon le jelentést, akkor is, ha a szüret valamilyen káresemény miatt elmaradt. Az első borszármazási bizonyítványt a pince helye szerint illetékes hegybírótól kell kérelmezni 2018. december 15-ig. Tehát egy hónappal korábbra tevődött át a határidő ! A határidőt követően mulasztási bírságot kell kiszabnia a hegybírónak. Fontos, hogy szőlő származási bizonyítvány csak április 15-ig, első borszármazási bizonyítvány csak július 15-ig pótolható, de ez esetben bírságot kell fizetni. November 30-át követően szüretelt szőlő származási bizonyítványát (pl.: késői szüret, jégbor) a szüretet követő 8 napon belül kell kérelmezni. E szőlőkből készült bor első borszármazási bizonyítványát 2019. március 31-ig kell kérelmezni.

Szerkezetátalakítási támogatás:


szerkezetátalakítási és átállítási támogatások egyéni terveinek benyújtására november 2-30. között van lehetőség a Magyar Államkincstár felé. A kérelem elengedhetetlen része az újratelepítési vagy átváltott telepítési engedély. Ennek beszerzését se hagyja az utolsó pillanatra! A hegybírók ügyintézése átlagosan egy hétig tart. Valamennyi engedélyt ellenőrzi ugyanis a regionális titkár is, és több esetben a helyszínre is ki kell mennie a hegybírónak. Amennyiben európai gyökeres dugvánnyal kíván telepíteni, a talajimmunitásról szóló dokumentum beszerzése és kormányhivatali ellenjegyzése is szükséges, ami időigényes folyamat lehet. E nélkül a hegybíró nem adhat ki újratelepítési engedélyt.

Borászatokat érintő Mezőgazdasági termékek értéknövelése a feldolgozásban támogatási felhívás tervezete

Megkezdődött a „Mezőgazdasági termékek értéknövelése a feldolgozásban” című (VP3-4.2.1-4.2.2-18 kódszámú) felhívás tervezetének társadalmi egyeztetése. A felhíváshoz kapcsolódó észrevételeket, javaslatokat 2018. szeptember 10. napjáig várják a véleményezésre kialakított partnerségi fórumban.

A tervezet megtekinthető https://www.palyazat.gov.hu/node/68539 linkre kattintva.

1. célterület („Élelmiszer-feldolgozó üzemek fejlesztése”) keretében igénybe vehető keretösszeg 40 milliárd Ft.

Támogatható tevékenységek:
- Termeléshez kapcsolódó új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakítása; és/vagy
- a célterülethez tartozó tevékenységet szolgáló épületek, építmények kivitelezése.

2. célterület („Borászati üzemek fejlesztése”) keretében igénybe vehető keretösszeg 10 milliárd Ft.

Támogatható tevékenységek:
- Szőlőfeldolgozáshoz, mustkezeléshez, bor-, pezsgő-, illetve habzó bor készítéséhez, bor-, pezsgő-, illetve habzó bor kezeléséhez, tárolásához, érleléséhez és kiszereléséhez kapcsolódó új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakítása; és/vagy
- a célterülethez tartozó tevékenységet szolgáló épületek, építmények kivitelezése.

A támogatott projektek várható száma az 1. célterületen 200 db, a 2. célterületen 100 db.

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege:
- az 1. célterület esetében egyéni beruházás esetén maximum 500 millió Ft, kollektív beruházás esetén maximum 1,5 milliárd Ft;
- a 2. célterület esetében maximum 200 millió Ft.

A támogatás maximális mértéke mindkét célterület tekintetében:
- a közép-magyarországi régióban az összes elszámolható költség 40%-a;
- a nem közép-magyarországi régióban az összes elszámolható költség max. 50%-a.

A támogatási kérelmek benyújtására 2018. december 10. napjától van lehetőség.