KEDVEZŐEN VÁLTOZOTT AZ ÚJ BORSZŐLŐÜLTETVÉNYEK TELEPÍTÉSÉHEZ NYÚJTOTT TÁMOGATÁS FELTÉTELRENDSZERE

 

A VP2-4.1.3.6-17 kódszámú „Borszőlőültetvény telepítés támogatása” című felhívás szövegét, illetve a kapcsolódó dokumentációt több ponton is módosította a Vidékfejlesztési Program Irányító Hatósága (IH) az elmúlt év végén. A szőlőtermelők számára talán a legfontosabb változás, hogy – a Hegyközségek Nemzeti Tanácsának kezdeményezése alapján – az új ültetvény támrendszerének kiépítésénél a továbbiakban már nem szükséges műszaki ellenőrt alkalmazni, illetve építési naplót vezetni. Az IH közleménye értelmében: „Módosultak a 3.4.1.1. (Műszaki és szakmai elvárások) fejezet III. 9. és 13., valamint a IV. 4. pontjai: Amennyiben a projekt keretében csak az ültetvényhez tartozó támrendszer építése történik, nem szükséges építésügyi hatóság által kiadott nyilatkozatot benyújtani. Az ültetvényhez tartozó támrendszer építéséhez kapcsolódóan nem szükséges az adott szakterületre jogosultsággal rendelkező műszaki ellenőr alkalmazása, valamint az építési és felmérési napló vezetése, továbbá az ültetvényhez tartozó támrendszer építéséhez kapcsolódóan az Építési Normagyűjtemény alkalmazása.”

A támogatást igénylő szőlőtermelők számára többletadminisztrációt, illetve többletköltséget jelentő előírások eltörlése mellett további előírások is módosultak.

Az IH egyértelműsítette az „Öntözésfejlesztéssel kapcsolatos elvárások” feltételrendszerét („3.4.1.1. Műszaki és szakmai elvárások” fejezet V. pontja). Kiegészült a 4.1. (Támogatást igénylők köre) fejezet is, ezáltal a módosítás értelmében a mezőgazdasági termelők tagságával működő szövetkezetek a termelői csoportra és termelői szervezetre vonatkozó szabályozás szerint is igazolhatják a jogosultsági feltételek teljesítését.

Módosult a Felhívás „5.6 Az elszámolhatóság további feltételei” című fejezetének 3. számú alpontja (az egyszeri elszámolás szabályai tekintetében), továbbá megtörténtek a támogatói intézményrendszert érintő 2018. évi változások következtében szükségessé váló pontosítások, módosítások is.

(www.hnt.hu, január 24.)