A szőlőtermesztők és borászatok is mentesülnek a munkáltatói járulékfizetési kötelezettség alól

 

A Hegyközségek Nemzeti Tanácsának Elnöksége – a kormánynak a koronavírus világjárvány okozta nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében hozott intézkedések értékelését követően – 2020. március közepén kérte a járulékmentesség kiterjesztését a szőlő-bor ágazat szereplői részére. A Magyar Közlöny 71. számában (https://magyarkozlony.hu/…/c5c5bf027c6a87b58563…/megtekintes) megjelent a 97/2020 Kormány rendelet, amely kiterjesztette a járulékfizetési mentességet a szőlőbor termelőkre (TEÁOR: 11.02) és szőlőtermelőkre (TEÁOR: 01. 21.). Ennek értelmében a szőlőbor termelése és szőlőtermesztése ágazatokban tevékenykedő foglalkoztató a 2020. március, április, május és június hónapokra

A) mentesül:

a szociális hozzájárulás adó,
– a szakképzési hozzájárulás megfizetése alól.

B) Továbbá a rehabilitációs hozzájárulás fizetésre kötelezett foglalkoztató esetében a rehabilitációs hozzájárulás mértéke az Mmtv. 23. § (5) bekezdése szerinti hozzájárulás mértékének kétharmada.”

C) A foglalkoztató foglalkoztatónál munkaviszonyban foglalkoztatott természetes személy, egyéni vállalkozó és a Tbj. szerinti társas vállalkozó esetében úgy kell teljesíteni, hogy a járulékalapot képező jövedelem után kizárólag a 4 százalékos mértékű természetbeni egészségbiztosítási járulékot, de legfeljebb 7710 forint összeget kell megfizetni.”

D) Vonatkozó kisvállalati adókötelezettsége megállapításánál nem tekintendő kisvállalati adóalapnak a személyi jellegű kifizetések összege azon KATA-s adóalany (kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvény szerinti kisvállalati adóalany) esetén, aki a szőlőbor termelése és szőlőtermesztése szerinti tevékenységet főtevékenységként folytatja.