Megkezdődött a határszemle !

A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény előírja, hogy a termőföldet a művelési ágnak* megfelelő termeléssel kell hasznosítani, vagy megakadályozni a gyomnövények megtelepedését. A szemlén törvényben előírt hasznosítási, ideiglenes hasznosítási** és mellékhasznosítási*** kötelezettség teljesítését ellenőrzik.

A szőlőt és gyümölcsöst a művelési ágának megfelelő termeléssel kell hasznosítani. A hasznosítási kötelezettség elmulasztása földvédelmi bírság kiszabását vonja maga után. A részletes felhívás itt érhető el.

Tovább>

*művelési ág: szántó, szőlő, gyümölcsös, kert, rét, legelő (gyep), nádas vagy fásított terület van nyilvántartva, kivéve, ha a földrészlet az Erdőtörvényben meghatározott erdőnek minősül.

** mellékhasznosítás: a termőföldnek nem minősülő ingatlanon a növényzet gondozását rendszeresen el kell végezni, ha ez az ingatlan más célú hasznosításának megfelelő területfelhasználást nem akadályozza, illetőleg nem korlátozza.

*** ideiglenes hasznosítás: Ha az ingatlanügyi hatóság engedélyezte a termőföld más célú hasznosítását, a földhasználó vagy az igénybevevő köteles a termőföldet az első igénybevételig gyommentesen tartani.