Pályázat Titkári Állásra

 

FELHÍVÁS PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁRA

A Kunsági Borvidék Hegyközségi Tanácsa

a Kunsági Borvidék Hegyközségi Tanácsa Alapszabályának V/10. pontja alapján, utalással a „Hegyközségekről” szóló 2012. évi CCXIX. törvény (továbbiakban: hegyközségi törvény) 23.§ (2) bekezdésben foglaltakra pályázatot ír ki a

Kunsági Borvidék Hegyközségi Tanácsa

titkári tisztség ellátására

 

 

A munkaviszony időtartama:

határozatlan idejű munkaviszony

 

Foglalkoztatás jellege:

részmunkaidő (4óra/nap)

 

A kinevezés időtartama:

2023. július 1-től határozatlan időre szól.

 

A munkavégzés helye:

Bács-Kiskun Vármegye a Kunsági Borvidék Hegyközségi Tanácsa működési területe

 

Ellátandó feladatok:

A Kunsági Borvidék Hegyközségi Tanácsa működési területén az érdekvédelmi feladatok, valamint a hegyközségi tanács belső igazgatásával kapcsolatos, a hegyközségi tanács alapszabályának V/10.) pontjában részletesen meghatározott feladatok ellátása.

 

Munkabér és juttatások:

megegyezés szerint

 

Munkavégzésre vonatkozó speciális előírások:

A hegyközségi törvény 23.§ (2) bekezdés szerint a borvidéki titkár munkáltatója a hegyközségi tanács, felette a munkáltatói jogokat az elnök gyakorolja.

 

Pályázat feltételei:

 • büntetlen előéletű
 • cselekvőképes
 • magyar állampolgár
 • felsőfokú szakirányú végzettséggel rendelkezik
 • legalább (5) öt év szőlészeti vagy borászati gyakorlattal rendelkezik
 • közigazgatási alapvizsgát letette, vagy vállalja, hogy kinevezése esetén e vizsgát a hegyközségi tanács által meghatározott határidőn belül – de megválasztásától számított legkésőbb egy éven - belül leteszi. (A határidő elmulasztása vagy sikeretlen vizsga esetén foglalkoztatási jogviszonya megszűnik.)
 • nem áll foglalkoztatástól eltiltó jogerős bírói ítélet hatálya alatt

 

 

Pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • hegyközségi szervezetben eltöltött legalább 5 éves gyakorlat,
 • HEGYIR program ismerete,
 • a hegyközségi tanács működési területébe tartozó hegyközségek ismerete,
 • saját személygépkocsi,
 • B kategóriás jogosítvány,
 • nyelvismeret.

 

Pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,
 • iskolai végzettséget igazoló okirat másolata,
 • közigazgatási alapvizsgát igazoló okirat másolata (ha releváns),
 • részletes szakmai önéletrajz,
 • jogosítvány és saját személygépkocsi forgalmi engedélyének másolata.

 

A tisztség betölthetőségének időpontja:

2023. július 1.

 

A pályázat benyújtásának határideje:

2023. június hó 19. nap

A pályázati kiírással kapcsolatban további információt Angyal Anett a Kunsági Borvidék Hegyközségi Tanácsa adminisztrátora nyújt, a 06-70/489-8718 telefonszámon.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton vagy személyesen: 6230 Soltvadkert, Szentháromság u. 11. a Soltvadkerti Hegyközség irodája

A borítékon kérjük feltüntetni: „Kunsági Borvidék Hegyközségi Tanácsa titkári pályázat”

 

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A titkár személyét a beérkezett pályázatok értékelése alapján az Igazgatóválasztmány határozza meg.

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2023. június 25.

 

A pályázati kiírás közzétételének helye, ideje:

www.kunsagiborvidek.hu

2023. június 9.