NAK Piaci és Árinformációk, 42. hét

Növénytermesztési Ágazatok Állattenyésztési Ágazatok

Amennyiben egyszerű kattintással nem indulna el a link, próbálja meg a Ctrl-gomb egyidejű lenyomásával. Az aktuális példányok a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara honlapjáról is letölthetők. A kiadványok tartalomjegyzékéből az egyes fejezetek azok címére kattintva is elérhetők.

Szerkezetátalakítási tervek

A szőlőültetvények szerkezetátalakításához és átállításához a 2017/2018–2019/2020 borpiaci években igényelhető támogatásról 1/2018. (II. 1.) FM rendelet 7. § (1) b) pontjában jelzett benyújtási időszakban, azaz 2018. november 2. és 30. közötti benyújtási időszakban az egyéni terveket már az új szerkezetátalakítási terveknek megfelelően kell elkészíteni és benyújtani, amelyek hivatalos közzététele a Kincstár 43/2018. (IX. 10.) sz. Közleményében történt meg. Ezzel az egyéni tervek elkészítésénél korábban irányadó borvidéki tervek helyébe a 2018. novemberi benyújtási időszaktól az új, az egyes földrajzi árujelzőkhöz kapcsolódó szerkezetátalakítási tervek léptek.

Szerkezetátalakítási terv: a szőlőültetvények szerkezetátalakításának és átállításának támogatásához kapcsolódó terv, amely előírja azokat a követelményeket, amelyek betartásával jobb minőségű termés biztosítható. A szerkezetátalakítási tervek az úgynevezett termékleírásoknak megfelelően földrajzi árujelzőkként kerültek kialakításra, tartalmazzák az ajánlott fajtákat, valamint  az ajánlott fajták esetében engedélyezett művelési módokat. A támogatás intenzitása a helyszíni szemle alapján igazolt költségtételek alapján: a földrajzi árujelző (OEM vagy OFJ) szerkezetátalakítási tervnek való megfelelés esetén a költségátalányok 50%-a,amennyiben az egyéni terv egyetlen szerkezetátalakítási tervnek sem felel meg a költségátalány 40%-a. Fontos megemlíteni, szerkezetátalakítási tervben feltüntetett fajta és művelési módon kívül  meg kell felelnie az ültetvénynek, az  adott  földrajzi árujelző szerinti földrajzi elhelyezkedésnek is. Vagyis abban az esetben vehető figyelembe egy szerkezetátalakítási tervnek való megfelelés, amennyiben az azonos nevű termékleírásban felsorolt körülhatárolt területek között szerepel a művelettel érintett ültetvény.  Ebből adódóan egy település, akár több árujelző körülhatárolt területei között is szerepelhet. Például: Kiskőrösre az elhelyezkedés szempontjából vonatkozhat: Kunság OEM, Duna OEM, Duna-Tisza közi OFJ.

Tovább> https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/kozlemenyek/-/kozlemeny/43-2018-ix-10-szamu-kincstar-kozlemeny linkről.

Szőlő és alma növényvédelmi előrejelzés (2018. szeptember 6.)

A nehéz év ellenére Mindenkinek jó Szüretet, szép Borokat kívánunk!

Jó szüretet!

Az általános növényvédelmi kezelés már nem javasolt, de még későbbi fajtákban is alkalmazható a szürkepenész fürtös permetezés. A nagy mennyiségű eső felborította a szüreti terveket. A szőlőből összegyűjtött cukor a folyamatos vízfelvétel miatt felhígul, így a mennyiség ugyan nő a víztartalom emelkedésével, de a cukorfok visszaesik. Várni kell egy száraz, meleg idő, de nem tudni mikor jön. Közben a szürkepenész "dolgozik". A lombozaton sok helyen szignifikánsan felszaporodott a lisztharmat. A szüret után elvégzett kénes, lemosásszerű permetezéssel sokat tehetünk a jövő évi fertőzés mérséklése érdekében az ültetvényünkben.

tovább>

 

Borászatokat érintő Mezőgazdasági termékek értéknövelése a feldolgozásban támogatási felhívás tervezete

Megkezdődött a „Mezőgazdasági termékek értéknövelése a feldolgozásban” című (VP3-4.2.1-4.2.2-18 kódszámú) felhívás tervezetének társadalmi egyeztetése. A felhíváshoz kapcsolódó észrevételeket, javaslatokat 2018. szeptember 10. napjáig várják a véleményezésre kialakított partnerségi fórumban.

A tervezet megtekinthető https://www.palyazat.gov.hu/node/68539 linkre kattintva.

1. célterület („Élelmiszer-feldolgozó üzemek fejlesztése”) keretében igénybe vehető keretösszeg 40 milliárd Ft.

Támogatható tevékenységek:
- Termeléshez kapcsolódó új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakítása; és/vagy
- a célterülethez tartozó tevékenységet szolgáló épületek, építmények kivitelezése.

2. célterület („Borászati üzemek fejlesztése”) keretében igénybe vehető keretösszeg 10 milliárd Ft.

Támogatható tevékenységek:
- Szőlőfeldolgozáshoz, mustkezeléshez, bor-, pezsgő-, illetve habzó bor készítéséhez, bor-, pezsgő-, illetve habzó bor kezeléséhez, tárolásához, érleléséhez és kiszereléséhez kapcsolódó új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakítása; és/vagy
- a célterülethez tartozó tevékenységet szolgáló épületek, építmények kivitelezése.

A támogatott projektek várható száma az 1. célterületen 200 db, a 2. célterületen 100 db.

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege:
- az 1. célterület esetében egyéni beruházás esetén maximum 500 millió Ft, kollektív beruházás esetén maximum 1,5 milliárd Ft;
- a 2. célterület esetében maximum 200 millió Ft.

A támogatás maximális mértéke mindkét célterület tekintetében:
- a közép-magyarországi régióban az összes elszámolható költség 40%-a;
- a nem közép-magyarországi régióban az összes elszámolható költség max. 50%-a.

A támogatási kérelmek benyújtására 2018. december 10. napjától van lehetőség.

Csizmazia Darab József élete és munkássága

Dr- Hajdú Edit: Csizmszis drab József élete és munkássága