Növényegészségügyi védekezés támogatása

Megjelent a  Magyar Államkincstár 7/2020. (II. 7.) számú KÖZLEMÉNYE a szőlőültetvényeken megvalósuló növényegészségügyi védekezés támogatásáról szóló 9/2016. (II. 15.) FM rendelet szerinti támogatás igényléséről és a 2020. évi „Támogatási kérelem” nyomtatvány közzétételéről

Benyújtás határideje: 2020. március 1. és március 31. között

Támogatás célja:

A szőlőültetvényeken megvalósuló növényegészségügyi védekezés támogatásnak a célja, hogy a szőlő aranyszínű sárgaság betegségét okozó fitoplazma (Grapevine flavescence dorée phytoplasma) fertőzést terjesztő kártevők kiemelten az amerikai szőlőkabóca (Scaphoideus titanus) elleni növényvédőszeres védekezés költségéhez vissza nem térítendő támogatást biztosítson.

Benyújtás módja:

A támogatás igénybevételéhez szükséges követelményeket, valamint a kapcsolódó kérelem-nyomtatványokat tartalmazó 7/2020. (II. 7.) számú Kincstár közlemény az Államkincstár honlapján érhető el, az alábbi linken: https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/kozlemenyek/-/kozlemeny/7-2020-ii-7-szamu-kincstar-kozlemeny

2020. március 1-31. között szükségestámogatási kérelmek benyújtása (Magyar Államkincstár Piaci és Nemzeti Támogatások Főosztálya 1476 Budapest, Pf. 407. címre) postai úton a Magyar Államkincstárhoz.

Támogatás összege:

A támogatás a kijuttatott növényvédőszer vételárának, illetve a gépi bérmunka-szolgáltatás díjának legfeljebb 75%-a lehet, legfeljebb 12.000 Ft/ha, de kérelmenként maximum 240.000 Ft összegben.

A támogatásra jogosító növényvédőszeres védekező tevékenység időszaka (mind a megelőzés, mind a betegség felszámolása kapcsán) idén 2020. május 1-től július 31-ig tart.

Kifizetési kérelem benyújtása:

A kifizetési kérelmek a szőlőültetvényben elvégzett növényvédőszeres kezeléseket követően, de legkésőbb tárgyév augusztus 15-ig nyújthatók be a növényvédelmi hatósághoz a Kincstár által rendszeresített és a honlapján közzétett nyomtatványon.

A támogatás a NÉBIH által működtetett növényvédőszerek adatbázisában is szereplő amerikai szőlőkabóca elleni rovarölőszerre vehető igénybe. (https://novenyvedoszer.nebih.gov.hu/Engedelykereso/kereso)

Határidők:

- Támogatási kérelem benyújtási időszaka: március 1. és március 31.

- Védekezési időszak: a tárgyév május 1-től július 31-ig terjedő időszaka.

- Kifizetési kérelem benyújtási határideje: augusztus 15.

A támogatás teljes leírását és részletes feltételeit a 9/2016 (II.15.) FM rendelet tartalmazza.