Rendtartás

A Rendtartás célja: segíteni az Alapszabályban, valamint a szőlő- és borgazdálkodással összefüggő hatályos jogszabályokban foglalt rendelkezések érvényesítését, a szőlőtermesztés és a borászat színvonalának növelését, a Hegyközségi Tanácsot alkotó hegyközségek és azok tagjai érdekeinek megvalósulását.

A Rendtartás területi hatálya kiterjed a 26/2021. (VII.29) AM rendelet 1. számú melléklet 4.3. Kunsági borvidék: a Kunság oltalom alatt álló eredetmegjelölés termékleírásának IV. „Körülhatárolt terület” fejezetében felsorolt települések összessége.
A Rendtartás személyi hatálya kiterjed a 2. pontban felsorolt területeken működő hegyközségekre és azok tagjaira.
A Rendtartás tárgya a Hegyközségi Tanács működési területén folyó szőlőtermelési és borászati tevékenységnek az egyes hegyközségek területét és hatáskörét meghaladó szabályozása, az ezzel összefüggő eljárási és büntető rendelkezések megalkotása.

A rendtartás szövege letölthető itt>